Tags

, , ,

Amenda maxima va fi de 40.000 de lei si poate fi luata pentru o simpla întarziere în trimiterea unor acte solicitate de inspectorii ANAF. Cea minima este de 5.000 de lei si poate fi luata daca firma refuza sa puna la dispozitia inspectorilor o analiza proprie cu privire la indicatorii economico-financiari. Aceste amenzi urmeaza sa se aplice operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, care au legatura cu fundamentarea si justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat. Adica firmele care lucreaza cu fonduri publice sau fonduri europene.

Amenzile vor fi împartite pe contraventii astfel:

De la 30.000 lei la 40.000 lei

– Netransmiterea actelor, documentelor si înscrisurilor solicitate de ANAF, la termenele si în structura stabilita.

– Îngradirea accesului inspectorilor în sediul firmei, în spatii si orice alte incinte în care se desfasoara activitatea.

– Neîndeplinirea masurilor dispuse de inspectie, în termenele stabilite, prin actul administrativ financiar.

De la 20.000 lei la 30.000 lei

– Refuzul de a da informatii si explicatii verbale si/sau în scris, dupa caz, în legatura cu obiectul controlului.

– Neasigurea sprijinului si conditiilor necesare bunei desfasurari a inspectiei economico-financiare si pentru clarificarea constatarilor.

– Directorul economic/contabilul sef/persoanele cu atributii în exercitarea controlului managerial al operatorului economic sunt obligati sa informeze, în scris, Ministerul Finantelor Publice, în legatura cu efectuarea pe propria raspundere a conducatorului operatorului economic, a unor operatiuni care nu îndeplinesc conditiile de legalitate, precum si cele constatate prin rapoarte anuale de control intern managerial. În caz contrar se plateste amenda de mai sus.

De la 10.000 lei la 20.000 lei

– La solicitarea organelor de inspectie economico-financiara, conducatorii operatorilor economici controlati au obligatia sa prezinte fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii cu privire la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli. Neîndeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de mai sus.

De la 5.000 lei la 10.000 lei

– Neasigurarea spatiilor de lucru adecvate si acces logistic corespunzator inspectorilor veniti în control.

– Neprezentarea la sediul organului de inspectie economico-financiara.

– La solicitarea organelor de inspectie economico-financiara, conducatorii operatorilor economici controlati au obligatia sa prezinte fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii cu privire la indicatorii economico-financiari

din bugetele de venituri si cheltuieli. Nerespectarea obligatiei se sanctioneaza cu amenda de mai sus.

– Conducatorii operatorilor economici au obligatia sa furnizeze informatiile solicitate de organele de inspectie economico-financiara pentru efectuarea actiunilor de documentare, analiza si urmarire a implementarii unor reglementari. Nerespectarea obligatiei se sanctioneaza cu amenda de mai sus.

 

 

Advertisements